S y n o p s e

1.dějství

Na pozvání krále Šalamouna přichází Sibyla,  královna ze Sáby do Jeruzalema. Po únavné několikaměsíční cestě vchází přes městské brány mnohočetný královský průvod (karavana).

Přináší cizí kulturu, lidi v orientálním oblečení, dosud nevídaná zvířata a bohatství. V lidech tato karavana vyvolává údiv, ale i obavy.

 

Po příjezdu Sibyly nasleduje velkolepé přivítání a velká hostina pořádaná králem Šalamounem. Jako projev úcty a vděku věnuje Sibyla králi vzácné poklady a dary. Netradičním dárkem jsou i orientální břišní tanečnice, které vyvolají u manželek krále Šalamouna pohrdání, ale i velký smích. V té době je běžné mnohoženství a král Šalamoun má několik set žen.

Král Šalamoun uspořádá velikou slavnost spojenou s pitím, tancem a zábavou. Sibyla jako host na královském dvoře poznává moudrost velkého panovníka, zvěsti o Šalamounově moudrém panování se dostaly až do daleké Sáby. Sibyla je svědkem známého sporu dvou žen o dítě. Jedna z nich přilehla své dítě a našla je ráno mrtvé. Šalamoun rozsoudí moudře i tento spor.

 

Mezi králem Šalamounem a královnou Sibylou vzplane velká láska. Šalamoun má možnost lépe poznat Sibylu, která líčí králi své vize a proroctví o daleké budoucnosti Jeruzalema, ale i celého světa.

Přítomnost Sibyly nehraje do karet Veleradě kněží na čele se Sadokem, kteří proti královně kují pikle a snaží se Sibylu vyhostit ze země. Hlavní příčinou odchodu královny je narození jejiho a Šalamounova  společného syna. Šalamoun i proti vůli kněží chce prohlásit svého potomka následníkem trůnu.

 

2.dějství

Sibyla odchází se svým průvodem a věrným přítelem Písařem, jehož úkolem je zaznamenat dějiny a události té doby a proroctví vědmy Sibyly. Písař je tajně zamilován do královny ze Sáby. Sibyla a Písař nikdy nedorazili do své vlasti. Jejich pouť končí v poušti, kde Sibyla plní své poslání a diktuje své vize, proroctví a poznání o Bohu.

 

Šalamoun je zdrcen odchodem královny a snaží se najít nový smysl života v hromadění majetku a získávání nových vědomostí o jiných kultúrach. Tím se však vzdaluje od jeho poslání a od Boha. V krajine vládne chaos, uctívání mnohobožství a nepokoje.

 

Písař po smrti královny přináší smutnou správu králi Šalamounovi a tlumočí mu královnino přání, aby její vize byly uchovány pro budoucí generace.

Smrtí šokovaný vladař si zvědavě prohlíží poslední hmatatelnou vzpomínku na Sibylu, popsané svitky papyrů, které královna nashromáždila po odchodu z Jeruzaléma. V silném návalu emoce se Šalamoun náhle rozhodne darovat sábskému národu to nejcennější, co Izraelci doposud vlastnili, totiž Mojžíšovu archu úmluvy.

Lid izraelský se bouří a nechápe rozhodnutí svého krále. Šalamoun odsouzen samotným Bohem po čase umírá osamocen a v nemilosti vlastního lidu..

 

Celý historický děj je propleten vizemi Sibyly o budoucí moderní době. 

Závěrečná část Věčnost dáva lidem naději, že i v těch nejtěžších chvílích života má největší smysl láska.

„Jen láska zůstává, i když je všechno ztracený...“