Kompletní podmínky a pravidla Facebook soutěže

Kompletní podmínky a pravidla Facebook soutěže

Pravidla soutěže

23.01. 2016

Pořadatel soutěže:

HELP Production s.r.o, Bratislavská 35/A, Košice, 040 11 Košice, IČO36586803, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Košicích, v oddíle Sro, vložka 15673/V.

Název soutěže:

Soutěž o pobyt v Praze se vstupenkami na muzikál Sibyla,královna ze Sáby

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá společně na území Slovenské republiky a České republiky prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK (dále jen "místo konání soutěže").

Organizátor soutěže a zpracovatel osobních údajů:

HELP Production s.r.o, Bratislavská 35/A, Košice, 040 11 Košice, IČO36586803, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Košicích, v oddíle Sro, vložka 15673/V.

Trvání soutěže:

Soutěž proběhne od 24.01. 2016 do 14.02.2016 do 23:59

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území Slovenské a České republiky, která je registrována na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen "soutěžící"). Soutěžící se zavazují dodržovat všechna pravidla síti FACEBOOK uvedena na www.facebook.com/terms.php. Hlasující má po celou dobu soutěže aktivní účet FACEBOOK.

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:

Pořadatel vloží pod soutěžní status

Úplné znění statusu:

VYHRAJ POBYT V PRAZE SE SIBYLOU!

"Vyhraj pobyt v SIVEK HOTELS v Praze se vstupenkami na muzikál Sibyla,královna ze Sáby!“

Staň se fanouškem naši FB stránky sdílej tenhle soutěžní status, a vyhraj atraktivní ceny:

Hlavní cena:

Pobyt na 1 noc pro dva v hotelu Selský dvůr + 2 vstupenky na muzikál Sibyla

Další ceny:

2. Cena – 2 vstupenky na reprízu muzikálu Sibyla

3. Cena – 1 vstupenka na reprízu muzikálu Sibyla

Vítěz bude určen následujícím způsobem: 3 vylosované fanoušky stránky, kteří sdíleli tenhle status do 14.02.2016 do 23:59 vyhrávají.

Kompletní pravidla soutěže si přečtete zde (www.muzikalsibyla.cz).

Komunikace projektu a výsledků

Soutěž končí 15.02.2016 o 00:00. Vylosováni výherci soutěže, budou vyzváni prostřednictvím dalšího statusu na stránce https://www.facebook.com/muzikalsibyla , aby nám zaslali své kontaktní údaje prostřednictvím soukromé Facebook zprávy.

Další důležité podmínky Soutěže:

Výhra je nepřenosná, je určená na jméno výherce a není dovoleno s ní dále obchodovat ani jí dále darovat. Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo úplně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn v záložce Poznámky.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v úvahu.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, například v důsledku duplicity FACEBOOK účtů, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka, jehož chování či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého nebo podvodného jednání (např .: duplicitní účty FACEBOOK).

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, zda v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce nebo odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterým bude zasílána informace o výhře a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Tato soutěž není nijak sponzorována, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoli elektronické sociální síti FACEBOOK.

V Praze dne 23.01. 2016


Doporučené příspěvky
Novinky
Sledujte nás
No tags yet.
Tags
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square