Sibyla, královna ze Sáby oslavila svou 50. reprízu (recenze)

20. dubna v divadle Hybernia

Ve čtvrtek oslavil své první narozeniny muzikál „Sibyla, královna ze Sáby“ hned padesátou reprízou v divadle Hybernia. U dveří mám tu čest pozdravit se s jeho autorem Mirem Procházkou, který sám napsal libreto i hudbu.

Sál se kolem šesté hodiny plní, je téměř vyprodáno. Už se těším na reakce lidí. Složení v hledišti je pestré. Jsem opravdu napjatá, jak tak velkolepě pojatý muzikál může uspět na relativně malé scéně divadla Hybernia. Tohle musel být oříšek i pro Daniela Dvořáka, který postavil scénu. Na jevišti se objeví ‚Čas‘ a připomene nám, že neúprosně utíká jak zrnka písku mezi prsty. Záhy nás vítá sám král Šalamoun v Jeruzalémě. Nevím, kdo jiný by mohl obstát v této roli lépe než Dan Hůlka! Z nosítek přicházející karavany vystupuje zlatá Sibyla, královna ze Sáby. Jak trefné, Elis Ochmanová má zlato i v hrdle! Krásný kostým Jozefa Jelínka oblékla také Ilona Csáková v roli chůvy Latify. Menora nad trůnem krále jasně symbolizuje Šalamounův chrám, ve kterém se odehrává první roztržka přítomných při předávání Sibyliných darů a napovídá nám, že rozdíly víry a kultury nebude lehké překonat.

Moudrost a dobročinnost krále Šalamouna nemohl autor lépe vylíčit než jeho nejslavnějším soudem o dítě, při kterém nezklamala svým výkonem ani Michaela Nosková jako jedna z matek. Jsme svědky strhujícího vyznání lásky krále královně. City umocňuje nejen procítěná hudba a vyvážený duet panovníků, ale i krásná iluze rajské zahrady. Zde poprvé doslova smekám před tvůrcem scény, kombinace kulis a digitální projekce vytvoří dojem překrásné cizokrajné zahrady dokonale. A již poznáváme i proroctví Sibyly, královny ze Sáby o upadajících vztazích a rodině, které nás přenáší do naší současnosti. Chytá mě i verš písně „vyskočit ze své kůže, žena vždycky může, vypadat jako růže, to je náš cíl…“, i další slova zrcadlí Sibylino proroctví a zároveň zkázu mé doby… Kontrast orientálních tónů písní předešlých s rapujícím Jiřím Zonygou a následným striptýzem Chip´n Dales, ztvárňujících současné rozpoložení společnosti, je všeříkající. Abychom neztratili podstatné z očí, přichází další Sibylino proroctví, a sice to o narození a ukřižování mesiáše, kterého lid izraelský za svého nepojme. Krásná Ilona Csáková jako Latifa zpívá o obavách o svoji královnu, kterou lid izraelský zavrhl, zatímco královna porodí syna. Zaslouženě sklízí Latifa potlesk obecenstva. Nelze se nezmínit o skvělém Zbyňkovi Fricovi jako věrném příteli a písaři Baltorovi. Bohové nepřejí přátelství mezi Sábou a Jeruzalémem, proto Sibyla se synem odchází z Jeruzaléma a smutnou scénu dokreslí sólo klavíru a krásného zpěvu Elis Ochmanové. Pocit bezmocnosti zlomeného krále umocňuje monumentální hudba a silný Hůlkův hlas. Právem publikum uzavírá scénu aplausem. Jsme svědky dalších procítěných scén, královna umírá, poté i její věrný přítel. Hudba a zpěv aktérů podtrhuje emoce, které prožívám.

Nakonec i králi Šalamounovi čas odměří poslední zrnko, po posledním soudu se s bohem smířený setkává v láskyplném duetu se svou milovanou královnou Sibylou. Dokonalé spojení těchto dvou hlasů mrazilo všechny. Sál ještě vteřiny po skončení tohoto duetu ani nedýchal, až po chvílí ticha vypukl ohromný aplaus. Krásnější závěr si režisér Radek Balaš přát ani nemohl! Přidávalo se, potom diváci aktéry odměnili standing-ovation. Věřím autorovi Miroslavu Procházkovi, když mi následně po představení prozrazuje, že mu byl muzikál shůry dán. Myslím, že o tom všem to je: víra, láska a věčný čas…. Muzikál slaví úspěch nejen v Praze, ale nyní i v Bratislavě. Termíny dalších představení najdete na www.muzikalsibyla.cz.

autoři:

text: Petra Dontenville foto: Marko Prochazka

http://musicgate.cz/clanek/sibyla-kralovna-ze-saby-oslavila-svou-50-reprizu/213/

Doporučené příspěvky
Novinky
Sledujte nás
No tags yet.
Tags
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square